PROSÍM INSPEKTORY BEZPEČNOSTI PRÁCE ABY NA TOTO VIDEO NEREAGOVALI. :-)

Při výrobě zátek je velmi důležitá čistota. Případné nečistoty se mohou nepříznivě projevit na kvalitě vína. Jeli víno znehodnoceno špatným korkem se pozná až po otevření lahve. Teprve po otevření je cítit ztuchlinou. Vína nemocná od zátky jsou většinou již nepoživatelná. Ale to už se dostáváme někam jinam než o čem mají být tyto stránky. Původcem špatné chuti vína od korku
je sloučenina chloru “trichloranisol” (TCA). TCA je produkt látkové výměny jedné skupiny plísní, které se vyživují sloučeninami chloru. Tyto plísně, se ale neusazují na vnějším plášti zátek, ale v lenticelách (malých nerovnostech a prohlubních na zátkách) uvnitř zátky. Dá se tedy říci, že čím více má zátka lenticel, tím větší je možnost napadení zátky touto plísní. S chlorem přichází zátka do styku hned na několika místech a v několika fázích výroby. Dříve se například používal na bělení zátek chlor. V jihoevropských zemích se používá ve vodovodních řadech chlorovaná voda, ve které se omývá kůra z korkového dubu před dalším zpracováním. Chlor je obsažen v čistících prostředcích, kterými se čistí korby nákladních automobilů přepravujících kůru ke zpracování, podlahy ve sklepích. I takto nepatrné množství může znehodnotit zrovna vaší láhev. V současné době se stále více využívají nové postupy impregnace zátek. Velké očekávání je spojeno s postupem nazvaným DELFIN. (Direct Environmental Load Focussed INactivation). Při použití této metody procházejí zátky speciálním mikrovlným zářením. Na rozdíl od sterilizace horkou vodou pronikají vlny do vnitřku zátek a tím se odstraní všechny chemické a mikrobakteriální nečistoty. Zátky ošetřeny systémem DELFIN jsou na trhu od roku 2000.

Některé materiály mi ochotně poskytli v závodě Korek Jelínek kde se mi ochotně věnovala tisková mluvčí. Zde rozlišují kvalitu korkových zátek podle následující tabulky vpravo. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Pozornost je potřeba věnovat i vlastnímu uzavírání lahví korkovými zátkami. Ideální je stlačování zátky v zátkovém zámku na 13-15 mm. Příliš silné stlačení zátky poškozuje. Vlastní zmáčknutí zátky se má dělat pomalu, ale zasouvání co nejrychleji. Příliš rychlým zmáčknutím dochází totiž ke zlámání buňek a tím k poškození vlastní plastičnosti. Při pomalém uzavírání lahve dochází často k vnitřnímu zpětnému tlaku, korek se silně namočí, nebo je vytlačen zpět z láhve. Výška plnění vína má odpovídat prostoru 20 ml pod zátkou.

Přes korkovou zátku se dále používá ochranný obal – tzv. záklopka. Kromě toho, že plní estetickou funkci, plní i funkci ochranou. Pokud se použije záklopka bez otvorů kdy chrání tak zátku před molem korkovým, který může znehodnotit korkovou zátku a tím i víno v láhvi. Záklopka bez otvorů brání téměř dokonale průniku plynů dovnitř lahve. Drahá vína mívají většinou záklopku cínovou. Nebylo tomu ale vždy – cín je používán teprve od konce 20. století. Dříve se používalo pro záklopky olovo. Některá vína tedy můžete ještě dnes najít s olověnou záklopkou. Cín je také těžký kov stejně jako olovo, ale není toxický. Cín díky svým vlastnostem téměř dokonale přiléhá k hrdlu lahve. Má však jednu nevýhodu – je drahý. Levnější alternativou je hliník, který však nemá tak dobré vlastnosti jako cín, nehledě na to, že je možné se pořezat o ostré hrany odstraněné záklopky. V současné době je nejpoužívanějším materiálem pro záklopky PVC nebo polyetylen. Zejména záklopky z PVC kombinované s hliníkem jsou v poslední době hojně využívány. Záklopky jsou většinou opatřeny logem sklepa nebo jsou jinak graficky upraveny.

 

Přírodní korek
Zátky vyrobené z přírodního korku. Zátka se vysekne přímo z kůry korkového dubu
Dvouploškové
Někdy také Twintop. Tělo zátky je vyrobeno z korkové drtě. Horní a spodní strana je opatřena ploškou z přírodního korku.
Korková drť
K výrobě je použita korková drť. Vhodným pojivem se drť spojí a ze vzniklé hmoty se zátky vylisují.
Zátka do demižónu
Z kvalitní a vysušené korkové kůry se vysekávají nejdříve válcové zátky, poté se takto předpřipravená zátka přesekává na konickou. Zátky dále procházejí chemickými úpravami, které mají zlepšit odolnost zátky proti bakteriím a plísním.
Zátka s plastem
Z kvalitní a vysušené korkové kůry se vysekávají nejdříve válcové zátky, poté se takto předpřipravená zátka přesekává na konickou. Zátky dále procházejí chemickými úpravami, které mají zlepšit odolnost zátky proti bakteriím a plísním.