5 výhod korkových zátek
 • Utěsnění
  Uzavřete-li s ním láhev s vínem, nedostane se ven ani kapička. Korek je nepropustný. Hrdlo lahve výborně utěsní. Pro tyto důvody se korek využívá i k uzavírání lahví sektu, kde korek musí v láhvi udržet tlak 4-5 atm.
 • Zrání
  U vín určených k dlouhodobé archivaci je nutné dbát na kvalitu zátky. Díky „mikrooxidaci" dovoluje korek vínu zrát v průběhu jeho archivace. Kvalitní korkové zátky si své vlastnosti uchovávají několik desetiletí a umožňují tak vínu dlouho zrát.
 • Indikátor stáří vína
  Podle korkové zátky můžeme orientačně určit stáří vína uvnitř lahve. Korek uzavřený v hrdle lahve postupně tvrdne. Čím je víno starší, tím je korková zátka tvrdší. Bude-li se vám tedy někdo snažit namluvit, že pijete velmi staré víno a přitom bude korkový špunt měkký, nejspíš se vás snaží oklamat.
 • Známka kvality vína
  Kvalitní přírodní korková zátka bývá velmi často známkou kvality nabízeného vína. Ceny těchto zátek se pohybují v řádech desetikorun a bývají vyrobeny z jednoho kusu korkové kůry, nikoliv lisované z kousků korku.
 • Tradice
  Korková zátka a láhev vína k sobě prostě patří. Většina Evropanů si nedokáže jiný uzávěr u svého oblíbeného nápoje ani představit. Vždyť otevírání vína se stalo malým obřadem a součástí ochutnávání vína ve vinárnách a restauracích. Představte si, jak bychom se jako zákazníci dívali na číšníka, který by nám přinesl láhev špičkového, velmi drahého vína a začal kroutit např. šroubovacím uzávěrem. Asi bychom kvalitě vína příliš nevěřili. V mnohých případech to může znamenat ztrátu zákazníků. Kvalitní korkové zátky a mnoho dalších korkových výrobků zakoupíte v našem e-shopu.
Pokud na otevření láhve nemáte vhodný nástroj, nebude vytažení zátky ničím jiným než aktem síly. Použijete-li však moderní vývrtku správným způsobem, stane se zbavení láhve zátky elegantní záležitostí. Používejte tedy vývrtky, které se do zátek zavrtají a nerozdrtí korkovou zátku (a ani nezpůsobí žádné zranění). Rada hned na úvod : Nepoužívejte vývrtky jejíž vřeteno je vylisováno z jednoho kusu železa. Správná vývrtka by měla být taková, aby se jejím vřetenem (středem) dala prostrčit sirka. Pokud je to možné, vyhněte se celkovému provrtání korku, který by se mohl vydrolit do vína. Hodnocení jednotlivých druhů vývrtek najdete v tabulce dole.
TYPPOHOTOVOSTODOLNOSTSNADNOST OBSLUHYNÁROČNOST
NA SÍLU
CENOVÁ PŘIMĚŘENOST
T-vývrtka+ ++ +– –+ +
Číšnický nůž+ ++ +++ +
Pulltap+ ++ ++++ +
Puigpull+ +– –+ ++ +
Motýlek+ +– –+ +
Screwpull – Elite+++ ++ ++
Kleštiny na zátky+ ++ ++ +
Winemaster Vacuvin– –+ ++ ++ +– –
Vytahovač Prosecco– –+– –+ +
Cork Pops++ +– –
LeverPull– –++ ++ +– –
  
T-vývrtka

Nejjednodušší ze všech modelů vývrtek, která se vyskytuje v bezpočtu verzí: s rukojetí ze dřeva, ze stříbra, ze dřeva vinné révy, ze zimostrázu, z alabastru, z rohu nebo ze světle barvených plastů. Je stejně nezničtelná jak nepraktická, k vytažení zátky je potřeba mnoho síly. Odborníci ergonomové vypočítali, že je řeba vynaložit 25 a maximálně do konce až 40 kilopondů energie máme-li  tímto modelem vývrtky vytáhnout zátku z hrdla.

 

 Číšnický nůž

Nejjednodušší, nejbezpečnější a ve světě nejrozšířenější typ vývrtky. Vřeteno se nasadí a zavrtá do zátky tak hluboko, až vrub na opěrce, s jejíž pomocí se páčí, narazí na okraj hrdla. Pak se zátka z hrdla láhve vypáčí. Samozřejmě je k tomu potřeba středního vypětí síly a trocha obratnosti. V nástroji je zabudovaný i ořezávač na záklopky. Nedostatkem je, že vřeteno vývrtky bývá často krátké a u dlouhých zátek se musí proces páčení opakovat.

 

 Pulltap

Vylepšená verze číšnického nože, vynález francouzských someliérů. Zvláštnost této vývrtky spočívá v tom, že opěrka, kterou se páčí, má dva vruby v nestejné výši. Umožňuje to na jeden záběr vytáhnout z hrdla láhve i dlouhé zátky. Výhoda: pulltap má zabudovaný ořezávač na záklopky.

 

  
Puigpull

Ze Španělska pocházející vytahovač, který je další vývojovou fází číšnického nože. S pomocí vroubkované kolejničky se zátka několikerým stisknutím páčky (místo jediného pohybu) vybaví z hrdla láhve, takže potřeba síly na vytažení zátky je nepatrná. Do vývrtky je vestavěn ořezávač na záklopky. Nevýhody: obsluha vyžaduje trochu cviku a spirála vřetena je příliš krátká.

 Motýlek

Neskladný, ale velmi populární poválečný model, který v dřívějších dobách nechyběl v žádné domácnosti, takže ho důvěrně znají celé generace milovníků vína. Dodneška touto vývrtkou vytahují zátky , z mnoha láhví s vínem bezpečně a s poměrně malým vynaložením sil. Zašroubování vřetena však je spojeno s jistými potížemi, protože láhev, kterou postavíme na stůl, je příliš vysoko. Výhoda: zaručuje naprosto hladké vytažení zátky.

 

 Screwpull – Elite

Jedna z nejlepších a technicky nejpromyšlenějších vývrtek na světě. Pochází z Francie a jednoduše se na láhev nasadí. Potom se otáčením zavrtává vřeteno tak dlouho do zátky, až sama a hladce z hrdla láhve vyklouzne. Přednosti: dlouhé, elastické a teflonem potažené vřeteno, závity s velikým poloměrem a zabudovaný ořezávač na záklopky. Nevýhoda: nehodí se na láhve s talířovým hrdlem.

 

   
Kleštiny na zátky

Je to nástroj vyvinutý v Americe, který udělá dobrou službu hlavně u starých, drobících se a promáčených zátek. Obě jeho kleštiny se zasunou do láhve mezi sklem a korkem zátky až na doraz. Kleštiny nejsou stejně dlouhé, takže při vytahování zátku bezpečně zachytí a pak ji můžeme opatrně z hrdla vytáhnout. Když je to nutné, zátkou ještě lehce otáčíme. Nevýhodou je, že zasunutí kleštin vyžaduje jistou dávku šikovnosti.

 

 Winemaster VacuVin

Tato high-tech vývrtka firmy VacuVin je obrovská, ale do detailu promyšlená. Přístroj se na láhev pevně nasadí. Stlačením malých páček pronikne vřeteno hladce zátkou, větší páčky ji vytáhnou. Zpětným sklopením páček je zátka z vřetena stažena. Nevýhody: delší zátky způsobují problémy a asi po 800 zátkách musí být vřeteno vyměněno.

 

 Vytahovač Prosecco

Model původně určený pro pěnivá vína značky Frizzante se dá stejně dobře použít i pro všechna ostatní. Nasazení přístroje na zátku je značně obtížné, láhev musí pevně stát. Vřeteno je veliké, takže jeho navrtání do zátky je akt vskutku náročný na rovnováhu. Vytažení zátky pohybem, připomínajícím stisknutí spouště pistole, ovšem maximálně šetří sílu.

  
Cork Pops

Vytahovač zátek, který pracuje se stlačeným plynem získávaným z drahé tlakové bombičky. Dutá jehla z ušlechtilé oceli provrtá kolmo zátku. Její hrot musí proniknout až pod její dolní okraj. Stlačením bombičky pronikne jehlou do láhve plyn a vzniklý přetlak zátku vytlačí. Funguje bezpečně, rychle a bez námahy. Nevýhody: zátka se někdy obtížně stahuje z jehly a při neodborném zacházení s nástrojem může dojít ke zranění.

 

 Leverpull

Patří k high-tech modelům mezi vývrtkami. Hrdlo láhve sevřou uchopovací kleště. Vřeteno vývrtky se vpravuje do zátky lehkým tlakem páčky (nikoli otáčením). A když se pak páčka volným pohybem opět vrátí do původní polohy, vyjede vřeteno z láhve i se zátkou rychle a bezpečně. Nevýhody: při spěšné práci se vřeteno snadno ulomí (ve výbavě je přibaleno náhradní), vývrtka nemá vestavěný ořezávač na záklopky.

 

 Šavle

Do této sekce by měla patřit i šavle. Právě šavlí se na různých večírcích otevírá láhev sektu. I když o otevření v pravém slova smyslu tady nemůže být řeč. Není nutno dodávat, že je k tomu potřeba značné zručnosti a neméně zkušeností. Ale odseknutí hrdla tak čistě, že se dá hned nálevat do připravených sklenic je bezpochyby velice efektní způsob otevření. Jak na to a jak to naopak nedělat, vám přiblíží pár videoklipů.


  HODNOCENÍ VÝVRTEK  
     
Obrázky vývrtek, text u vývrtek a jejich hodnocení je z knihy „Praktická škola vína“