O láhvích

Skleněné nádoby pro uskladnění vína se používají již od středověku. Ale v počátcích vinařství tomu tak nebylo a nádoby na víno se lišily nejen dobou, ale i místem. Na blízkém východě v Mezopotámii se k přepravě vína používaly měchy a zvířecí rohy. Víno se zde pilo z terakotové nádoby.  V Egyptě se víno uchovávalo v zapečetěných nádobách a džbánech. K pití sloužily hliněné poháry. Řekové uchovávali víno v v amforách, přelévali ho do džbánků a pilo se stejně jako v Egyptě z hliněných pohárů. Římané začali používat pro skladování keramické džbány. Staří Keltové ze severní Evropy začali jako první používat pro skladování vína dřevěné dubové sudy podobné těm, které se používají dnes. Ve středověku se začaly používat pro uskladnění vína skleněné demižony.

Ale dost historie, stránky jsou hlavně o špuntech. Pokud se zde píše o láhvích nesmíme zapomenout na zátkovačky. Je to vlastně jednoduchý nástroj, který má jediný úkol – zatlačit špunt do flašky. Také zátkovačky prošly určitým vývojem. Posuďte sami.

+

 

Pokud si srovnáte lahve od různých výrobců vína, určitě si všimnete několika základních tvarů. Jednak jsou to elegantní vysoké štíhlé lahve postupně se zužující směrem k hrdlu, tzv. alsaské flétny nebo rýnské pistole. Nižší a „buclatější“ obdobou je láhev burgundská, nejvíce zastoupený pak je typ Bordeaux s vysokým tělem s téměř svisle souběžnými stranami (někdy mírně kuželový tvar), lehce strmé rameno a zřetelné hrdlo. Jak je z názvů patrné, dostaly je podle regionů, kde bylo jejich používání nejvíce zakořeněné. V našich končinách žádný zvyk ani pravidlo o používání toho kterého typu lahví neexistují. 

Nejběžnější typy lahví jsou tyto:


1 Schlegelflasche
Elegantní, starý tvar láhve s dlouhým hrdlem, který se používal pro rýnská a moselská vína již na přelomu 19. a 20. století (rýnská vína: hnědé sklo, moselská vína: zelené sklo). Dnes se používá i v jiných vinařských oblastech.

2 Lahev typu bordeaux
Moderní forma staré láhve z Bordeaux s širokými, vysokými rameny a válcovitým tělem (antická láhev typu bordeaux se zmenšila na výšku jedné stopy); považuje se za klasiku a používá se pro červené víno všech druhů i původu, ať již ze zeleného nebo hnědého skla či ze skla bezbarvého (u vín značek Graves a Sauternes).

3 Lahev burgundského typu
Tradiční tvar lahve, používaný již v 19. století v Burgundsku: širokobřichý tvar s ustupujícími rameny, běžně používaný pro červená i bílá vína (vyrábí se jak z hnědého, tak ze žlutozeleného skla). Dnes se v celém světě používá pro vína odrůd Pinot Noir, případně Chardonnay.

4 Albeisa
Láhev, která byla vyvinuta teprve v 70. letech 20. století pro vína z oblasti Alba v Piemontu: Barolo, Barbaresco, Barbera, Dolcetto, Roero. Její tvar napodobuje starý typ nádoby, který se v této oblasti používal k uchovávání vína již v 17. století. Albeisa je chráněný tvar, ale používání této láhve není pro vinaře povinné.

5 Lahev kyjovitého typu
Folklórní láhev, která zdomácněla po druhé světové válce u vín typu rosé v Provensálsku a rychle se stala typickou značkou této oblasti.která zdomácněla po druhé světové válce u vín typu rosé v Provensálsku a rychle se stala typickou značkou této oblasti. Dnes však řada výrobců dává přednost klasické láhvi typu bordaux.

6 Bocksbeutel
Typická láhev pro francská vína (případně vína z bádenských Franků), předepsaná pro veškerá jakostní a přívlastková vína pocházející z této oblasti. Tento tvar se historicky váže k výnosu z roku 1728, jímž městská rada ve Würzburgu předepsala tuto srdčitou láhev jako záruku “pravosti a plnosti nádoby”.

7 Flûte d´Alsace / alsacká flétna
Štíhlá, zelená láhev, jejíž válcovité tělo se směrem k hrdlu zužuje. V Alsasku ji používají téměř všichni vinaři, je však rozšířená i v jiných oblastech Francie a také v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

8 Lahev na šampaňské
Klasická láhev na veškerá šumivá vína. Má dlouhé hrdlo, v němž se mohou hromadit v průběhu druhého kvašení kvasinky, a zapuštěný čep na dně, který spůsobuje, že případná usazenina není zvenčí vidět. Většinou se vyrábí ze silného skla, aby odolala tlaku oxidu uhličitého. Dnes ji používají výrobci šumivého vína na celém světě.

9 Lahev na portské
Masivní láhev s nadmutým hrdlem se širokými rameny, typická i pro řadu dalších likérových vín po celém světě, především sherry. Vyfukuje se z tmavého skla, nepropouštějícího UV záření, které tak chrání víno před účinky světla.

Typy lahví – převzato z webu: Bratrstvo rytířů vinného hroznu

Na velikosti záleží.

U láhve vína je také důležitý její obsah. Čím menší je lahev, tím víno rychleji stárne. Nadměrné lahve mají objem v násobcích klasických lahví o objemu 0,75 litru.

Obrázek a tabulka z webu vino.tk.

  Název Popis
0,1875 Piccolo Nazýváno také čtvrtka, minibar, italské výrazu „malý“
0,2 Čtvrtka (Quarter) Používá se v Champagne
0,25 Chopine Tradiční francouzská jednotka, „třetina“ standardní lahve
0,375 Demi „Půlka“, polovinčí láhev – vztaženo k poměru s tradičním objemem 0,75L
0,5 Půl-litr (Jennie) Méně rozšířený objem než se může zdát. Používá se hlavně pro sladká dezertní vína jako jsou Tokaj, Sauternes, Jerez, ale i sladká vína z nového světa. Dříve velmi rozšířeno ve Střední Evropě, dnes nahrazováno lahvemi 0,375L.
0,62 Clavelin Raritní objem lahví používaný hlavě u vín „jaune“ z Francouzské Jury
0,75 Standard Klasika největší
1 Litr Velmi polulární ve Střední Evropě. V RAK a NĚM se používají i na střední kategorii vín. U nás jen „low-end“
1,5 Magnum První a nejčastější „velká láhev“
2,25 Marie Jeanne Rarita, trojnásobná láhev někdy označována také Tregnum nebo Tappit Hen. Výjimečně se s ní potkáme u portských vín.
3 Jeroboam Neboli dvojité magnum (double). První z velkých lahví pojmenovaných po biblických postavách. Objem Jerobamu může mít různé parametry (objemy) podle regionu. 3L hlavně v Champagne
4,5 Jeroboam Objem Jeroboamu používaný v Bordeaux
4,5 Rehoboam Alternativní název Jeroboamu
6,0 Imperial Název používáný v Bordeaux pro 6 litrovou láhev
6,0 Methuselah Metuzalém – alternativa v Champagne
9,0 Salmanazar Název používáný jak v Champagne tak Bordeaux
12,0 Balthazar Baltazar
15,0 Nebuchadnezzar Nabuchodonozor, biblický král Babylonu
18,0 Melchior Melichar
18,0 Solomon Král Šalamoun
27,0 Primat nebo Goliath Goliáš
30,0 Melchizedek nebo Midas Biblický král Salemu a postava řeckých bájí